Thủ tục chuyển nhượng ủy quyền tên miền việt nam, tên miền thế giới bạn cần biết

thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của cục thông báo và media hướng dẫn về ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá;

thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của cục kinh tế tài chính hướng dẫn tiến hành thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hương dẫn tiến hành một vài nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá thể lao lý tại Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 & Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật chỉnh sửa, bổ sung một trong những điều của những Luật về thuế & sửa đổi, bổ sung một trong những điều của các Nghị định về thuế;

Những tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền?trọng trách bên ủy quyền & nhận chuyển nhượng ủy quyền như thế nào ?

điều kiện tên miền được phép chuyển nhượng: Tên miền cung ứng các điều kiện kèm theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các tình huống sau:

- Tên miền bảo đảm theo quy định tại Điều 8, chỉ thị số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của bộ thông báo & truyền thông media điều khoản về cai quản & sử dụng tài nguyên Internet.

- Tên miền đang giải quyết và xử lý vi phạm luật, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngưng sử dụng.

nhiệm vụ bên chuyển nhượng:

- đảm bảo quyền & quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá nhân chịu ràng buộc của sự việc chuyển nhượng.

- thực hiện các nhiệm vụ thuế tương quan đến chuyển nhượng ủy quyền tên miền theo luật pháp.

nhiệm vụ bên nhận chuyển nhượng:

Bước 2.hoàn thành xong hồ sơ chuyển nhượng theo luật pháp tại khoản 1 Điều 3 chỉ thị số 16/2016/TT-BTTTT .

+ Văn bản ý kiến đề xuất ủy quyền & nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông báo ĐK sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

Bước 3.Nộp hồ sơ chuyển nhượng tận nơi ĐK đang quản lý tên miền chuyển nhượng ủy quyền.

Bước 6.Các bên tham gia ủy quyền hoàn thành xong thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền.

- thực hiện tận nơi ĐK quản lý tên miền chuyển nhượng;

- hoàn thiện hồ sơ ĐK lại tên miền được luật pháp tại khoản 2 Điều 5 thông tư số 16/2016/TT-BTTTT(Bản khai ĐK tên miền)

- Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí Dịch vụ ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet tại nhà ĐK theo điều khoản.

Bước 7. Nhà ĐK phối với trọng tâm Internet việt nam (VNNIC) để tiến hành đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng.

Bước 8: Nhà đăng ký thông báo khách hàng hoàn tất chuyển nhượng ủy quyền QSD tên miền.

BKhost hướng dẫn bạn cách chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền nhanh chóng.

cách chuyển nhượng tên miền .vn

Bộ thông báo và truyền thông đã phát hành thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 26/6/2016 hướng dẫn ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã chỉ dẫn chi tiết các bước, giấy tờ thủ tục tiến hành ủy quyền tên miền.

+ GPKD, CMND của người thay mặt đại diện quy định, CMND của chủ thể tên miền sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

Bản khai đăng ký tên miền + CMND chủ thể hoặc CMND người đăng ký sao y công chứng trong khoảng 3 tháng.

Cá nhân: Nếu tổng lệch giá bán hàng, kinh doanh trong thời điểm dương lịch > 100 triệu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% & TNCN theo thuế suất 0.5%.Nếu < 100 triệu làm Bản cam đoan là đối tượng người tiêu dùng không hẳn nộp thuế.

Tổ chức: Xuất Hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh Nghiệp khi ủy quyền QSD tên miền cho bên mua.(Bên chuyển nhượng ủy quyền xuất VAT cho bên nhận chuyển nhượng, Ghi nội dung: Phí chuyển nhượng cho tên miền….., về giá cả hóa đơn thương lượng giao thương giữa phía 2 bên (hóa đơn photo đóng dấu mộc treo của bên chuyển nhượng)

hướng dẫn quá trình ủy quyền tên miền .vn:

Bước 1: Các bên nhập cuộc chuyển nhượng ủy quyền hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền & nộp hồ sơ ủy quyền tại nhà đăng ký đang cai quản tên miền chuyển nhượng ủy quyền, hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị chuyển nhượng ủy quyền & nhận ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet: [Download]

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng: [Download]

Bước 2: Nhà đăng ký kiểm tra, lưu ý đến & thông tin hiệu quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới những bên nhập cuộc chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 3: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nhiệm vụ nộp thuế: gửi các giấy tờ bộc lộ các bên nhập cuộc ủy quyền hoàn thiện việc nộp thuế chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của bộ kinh tế tài chính.

Bạn hãy tuân theo các bước như sau:

Xem lại mục luật pháp về tên miền chuyển nhượng được ghi trong HĐ ký kết với nhà cung cấp

sau đó bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận ủy quyền cần thực hiện Hợp Đồng chuyển nhượng ủy quyền hoặc biên bản ủy quyền có đóng dấu với chủ thể Công ty/ tổ chức, đính kèm CMND (sao y bản chính) với chủ thể cá thể, có công chứng chỉ cơ quan tác dụng.